Zákaznícky servis je jedným hlavným cieľom našej spoločnosti. Vyvíjame všetko úsilie na vývoj najnovších technológii ,výskum a trendy najnovšieho designu. Dbáme na všetky potreby našich zákazníkov tak, že spolupracujeme a pracujeme s nimi aby sme našli najlepšie riešenie pre projekty. Flexibilita je naším krédom

NEWKER_generalny_2017.pdfNEWKER_generalny_2017.pdf