MAINZU Mainzu je priekopnícka spoločnosť v keramických obkladov a dlažibách. Spoločnosť bola založená v roku 1964 , spoločnosť so sídlom vo Vila - Real , bola na prvej línii evolúcie , ktorá sa špecializuje na malé formáty a s vysokou kvalitou. Takýto vývoj bol modulovaný v súlade s rozhodnutiami stratégie prijatých v priebehu rokov , čo ich odlišovalo od našich konkurentov , inovácie a ranej internacionalizácie . Zmena začala roku 1993 , kedy si Mainzu uvedomila , že prišli nové požiadavky , a preto spoločnosť mení výrobu iba svojho tradičného Zocalo k dôležitým doplnkom , vytvára nový rad výrobkov o veľkosti 20x20 a špecializuje sa na tomto formát . V roku 2000 spoločnosť vydala svoju novú kolekciu EstilAntic v novom formáte 15x15

ZOCALO.pdfZOCALO.pdf
Tissu.pdfTissu.pdf
Pacific.pdfPacific.pdf
Oxo.pdfOxo.pdf
Bolonia.pdfBolonia.pdf
New-Concept.pdfNew-Concept.pdf
Chroma.pdfChroma.pdf
New-Decor.pdfNew-Decor.pdf