Natucer sa prvýkrát objavil v roku 1990, súčasne s definitívnym príchodom technologickej revolúcie v Španielsku, čo umožnilo vyrábať lisované obkladové prvky s použitím rýchleho striedania cyklov. Keď bola spoločnosť založená, myslenie v tej dobe bolo, že v prípade, rýchlovýpalná technológia bola schopná nahradiť striedanie cyklov viac ako 24 hodín, ktoré existovali v tej dobe v extrudovanom odvetví keramických dlaždíc, preto to nebolo ľahké pre Natucer, nakoľko tento spôsob v Španielsku nepoužíval . Vďaka keramickému Technologickému inštitútu (ITC) sa začala výroba , ktorá dosahuje 1400 m2/deň neglazúrovaných produktov. Naším ďalším krokom bolo investovať do výskumu a vývoja, vytváranie vlastného vývojového laboratóriá v našej továrni v roku 1992, vďaka ktorej boli vytvorené nové hlinené vzory. Dosiahnutím kratšieho výpalu sa výrobná kapacita zvýšila na 3000 m2 za deň.

Concret.pdfConcret.pdf